Regulamin Villi Delfin

 1. Doba hotelowa trwa od godz. 14: 00 w dniu przyjazdu, do godz. 10: 00 w dniu wyjazdu. Potwierdzeniem rezerwacji jest wplata zadatku. W przypadku rezygnacji z usługi wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi (podstawa prawna: ” ustawa o turystyce” z dnia 4.12.1997r.) w przypadku skrócenia okresu pobytu przez wynajmującego kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 2. Pokoje są sprzątane przed przyjazdem oraz po wyjeździe gości, o porządek w pokoju podczas pobytu goście zobowiązani są dbać samodzielnie.
 3. Opłatę za cały pobyt wraz z opłatą klimatyczną należy uiścić z góry nie póżniej niż pierwszego dnia pobytu dniu przyjazdu za cały okres pobytu (zgodnie z dokonaną wcześniej rezerwacją). Nie przyjmujemy płatności kartą.
 4. Przyjazd w terminie późniejszym niż deklarowany nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za cały zarezerwowany okres pobytu.
 5. W przypadku nie zgłoszenia się Gościa w dniu rozpoczęcia pobytu (tj. w dniu, od którego została dokonana rezerwacja) do godziny 19:00  rezerwacja zostaje anulowana. Ewentualne przyjazdy w godzinach późniejszych należy zgłaszać telefonicznie.
 6. Przerwanie pobytu przez Gościa, nie jest podstawą do zwrotu wpłaconej należności.
 7. Gość nie może przekazywać, odstępować wynajętego pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który zapłacił.
 8. Gość jest zobowiązany do poinformowania o przyjmowaniu Gości niezameldowanych w Villi. Osoby niezameldowane w hotelu mają obowiązek opuszczenia obiektu do godz. 22:00.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz.22: 00 do godz. 7:00 dnia następnego.
 10. Właściciel nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru w pokojach oraz miejscach ogólnodostępnych.
 11. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe na terenie pensjonatu z jego winy. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają prawni opiekunowie.
 12. Goście zobowiązani są do przestrzegania zakazu palenia tytoniu w pokojach oraz na korytarzach. Dopuszcza się palenie tytoniu przed budynkiem oraz na balkonach.
 13. Parking pensjonatu jest niestrzeżony, bezpłatny. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu należącego do Gościa.
 14. Zabrania się używania w pokojach: kuchenek elektrycznych lub gazowych, piecyków i innych urządzeń niebędących na wyposażeniu pokoju.
 15. Gość zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obiektu oraz zasad związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.
 16. Jednocześnie właściciel zobowiązuje się zapewnić spokojny wypoczynek Gościom i reagować na wszelkie nieprawidłowości, które zostaną zgłoszone.
 17. Zachowanie osób korzystających z usług naszego domu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. Przerwanie pobytu gościa w takim przypadku nie stanowi podstawy do zwrotu należności wpłaconej za pobyt.
 18. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony jest do korzystania wyłącznie pod opieką osób dorosłych.Korzystanie z placu zabaw wyłącznie dla naszych wczasowiczów a nie dla gości odwiedzających.
 19. Wczasowicz otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju, który powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje konsekwencje finansowe w postaci zapłaty za wymianę zamka.
 20. Dokonanie rezerwacji w Villi Delfin oznacza akceptację regulaminu
 21. W sezonie nie przyjmujemy Gości ze zwierzętami.

Życzymy miłego pobytu!